Bestellen & betalen

Bestellen bij New Van Herck online

De koper heeft de mogelijkheid om de producten uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper zijn bestelling heeft ingevoerd door het product in de winkelwagen te stoppen en de betaling te bevestigen. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van Schoenen New Van Herck Bvba voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De producten worden thuis bij de koper geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsplaats

Betalen bij New Van Herck online

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen volgende manieren van betaling.

De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald via een beveiligde omgeving en onze betrouwbare betaalpartner Mollie met bancontact (app of via kaart), online banking (belfius, kbc online,...) kredietkaart of bankkaart.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Schoenen New Van Herck is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever. De koper is verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

In geval van niet tijdige betaling is Schoenen New Van Herck bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Schoenen New van Herck, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

© 2024 New Van Herck - Sint-Antoniusstraat 3-5, 2300 Turnhout (BE) - BTW BE 0683.948.681
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om je surfervaring te verbeteren maakt New Van Herck gebruik van cookies. Meer informatie    OK